Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ

 

Γίνε Εθελοντής

Υπεύθυνοι Πεδίου

 


 

Υπεύθυνοι Καταγραφής και Προστασίας για τα Προγράμματα Προστασίας
της Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta στην Ελλάδα

Θέση Εθελοντικής Εργασίας

Περίοδος

1 Μαίου έως 15 Οκτωβρίου (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα)

Περιοχή

 • Ζάκυνθος
 • Πελοπόννησος (Κυπαρισσιακός Κόλπος, Νέδα, Βόρειος Κυπαρισσιακός Κόλπος, Ευρώτας, Λακωνικός Κόλπος, Κορώνη)
 • Πρέβεζα
 • Κρήτη (Κόλπος Ρεθύμνου, Κόλπος Χανίων, Κόλπος Μεσσαράς)

Γενικές πληροφορίες

Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους, τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της Καρέττα στη χώρα μας, την περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Αρμοδιότητες

Κάθε Υπεύθυνος Καταγραφής και Προστασίας είναι αρμόδιος για την διεξαγωγή και διαχείριση της εργασίας πεδίου, που λαμβάνει χώρα στις παραλίες ωοτοκίας του κάθε προγράμματος πεδίου και αφορά στην καταγραφή της αναπαραγωγικής δραστηριότητας των θαλάσσιων χελωνών Caretta caretta, καθώς και τη διασφάλιση της συλλογής ποιοτικών επιστημονικών δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Καταγραφής και Προστασίας βρίσκεται υπό την εποπτεία του αντίστοιχου Υπεύθυνου Προγράμματος.

Πιο αναλυτικά, τα καθήκοντά της θέσης περιλαμβάνουν την συλλογή επιστημονικών δεδομένων, μέσω της οργάνωσης και διεξαγωγής βαρδιών καθημερινής παρακολούθησης των παραλιών ωοτοκίας, την καταγραφή, χαρτογράφηση, τη διαχείριση και προστασία των φωλιών κατά τη διάρκεια της πρωινής παρακολούθησης, τη διαχείριση περιστατικών νεκρών και τραυματισμένων χελωνών, την οργάνωση και διεξαγωγή προγράμματος μαρκαρίσματος κατά τη διάρκεια νυχτερινής παρατήρησης (μόνο στα προγράμματα Ζακύνθου, Κυπαρισσιακού Κόλπου και Ρεθύμνου), τη διεξαγωγή βαρδιών ελέγχου των παραλιών ωοτοκίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι παραλίες είναι ασφαλείς για την αναπαραγωγή των θαλάσσιων χελωνών, ενημέρωση του κοινού και καταγραφή των παραβιάσεων, που αποτελούν απειλή για το προστατευόμενο είδος, την εκπαίδευση, επιτήρηση και εμψύχωση της πολυπολιτισμικής ομάδας εθελοντών, την τήρηση και οργάνωση των βάσεων των επιστημονικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, τη συγγραφή σχετικής αναφοράς, που θα παραδοθεί στα Κεντρικά Γραφεία του Συλλόγου (εντός συγκεκριμένων προθεσμιών), τη συντήρηση του εξοπλισμού καταγραφής και προστασίας και συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Ως τελική σημείωση, ο Υπεύθυνος Καταγραφής και Προστασίας, μαζί με τους υπόλοιπους Υπευθύνους είναι αρμόδιος για την ομαλή οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος, οργανώνοντας το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των εθελοντών (rota) και εξασφαλίζοντας την οργάνωση της ομάδας, την εμψύχωση των εθελοντών και τη επίλυση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της σεζόν, πάντα κατόπιν συνεννόησης και σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προγράμματος της περιοχής.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ηλικία άνω των 20 ετών
 • Άπταιστη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Έγκυρη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εμπειρία (τουλάχιστον ένα χρόνο) σε προγράμματα πεδίου με θαλάσσιες χελώνες [εμπειρία σε διαχείριση ομάδων, εντοπισμό φωλιών από την αναγνώριση του ίχνους της θαλάσσιας χελώνας και την εύρεση των αυγών, μαρκάρισμα ενήλικων χελωνών (PIT and flipper tagging), εκσκαφές φωλιών, διαχείριση των νεοσσών, εμπειρία στη διατήρηση και προστασία, διαχείριση κρίσεων)
 • Ικανότητες όπως εργατικότητα, κοινωνικότητα, αξιοπιστία, ενθουσιασμός, οργανωτικότητα, αφοσίωση, δυνατότητα εργασίας κάτω από δύσκολες συνθήκες και απαιτητικά χρονοδιαγράμματα.
 • Ικανότητα διαχείρισης εθελοντών
 • Δυνατότητα εργασίας χωρίς στενή επιτήρηση αλλά και ικανότητα ομαδικής εργασίας
 • Καλή φυσική κατάσταση [η εργασία πεδίου περιλαμβάνει πολλές ώρες περπάτημα στην παραλία κάτω από υψηλές θερμοκρασίες (μερικές φορές μέχρι και 6 ώρες). Η εργασία μπορεί να είναι σκληρή και εξαντλητική]
 • Ικανότητα στην ομιλία στο κοινό και στη συγγραφή αναφορών
 • Ικανότητα διαβίωσης σε βασικές συνθήκες και υπό δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες
 • Διαθεσιμότητα από 1η Μαΐου- 15 Οκτωβρίου (Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν για Υπεύθυνοι των προγραμμάτων πεδίου, για πρώτη φορά θα πρέπει να παρακολουθήσουν το βασικό εκπαιδευτικό σεμινάριο (Field Leaders Training Seminar), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα στις 2-4 Μαΐου 2018. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να το παρακολουθήσουν, οι πιθανότητες να επιλεγούν στο τελικό στάδιο μειώνονται σημαντικά).

Επιθυμητά Προσόντα

 • Ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε σπουδές σχετικές με Βιολογία, Οικολογία, Ζωολογία και Επιστημών της Θάλασσας
 • Γνώσεις Πρώτων Βοηθειών
 • Χρήση Υπολογιστών και σχετικών νέων τεχνολογιών, όπως UAVs (drones) και GPS

Οφέλη/Κόστη

Παρέχεται διαμονή με κοινόχρηστες βασικές υποδομές, σε οργανωμένες κατασκηνώσεις και καλύπτονται τα βασικά έξοδα διατροφής.

Τα έξοδα ταξιδιού από και προς τα προγράμματα πεδίου δεν καλύπτονται από τον ΑΡΧΕΛΩΝ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες Επικοινωνίας

Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ στείλτε e-mail στο archelon.projects@gmail.com με τα ακόλουθα:

 • Αίτηση συμμετοχής ΕΔΩ
 • Βιογραφικό σημείωμα

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μιας και οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Η περίοδος αιτήσεων συμμετοχής θα λήξει στις 20 Μαρτίου 2018.

 


 

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τα Προγράμματα Προστασίας της Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta στην Ελλάδα

Θέση Εθελοντικής Εργασίας

Περίοδος

1 Μαίου έως 15 Οκτωβρίου (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα)

Περιοχή

 • Ζάκυνθος
 • Πελοπόννησος (Κυπαρισσιακός Κόλπος, Λακωνικός Κόλπος, Κορώνη)
 • Κρήτη (Κόλπος Ρεθύμνου, Κόλπος Χανίων, Κόλπος Μεσσαράς)

Γενικές πληροφορίες

Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους, τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της Καρέττα στη χώρα μας, την περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Αρμοδιότητες

Κάθε Υπεύθυνος Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης είναι αρμόδιος για την διάχυση του μηνύματος της προστασίας της θαλάσσιας χελώνας, με στόχο την ευαισθητοποίηση τουριστών, ντόπιων και επιχειρηματιών αναφορικά με τις απειλές που αντιμετωπίζει το προστατευόμενο είδος. Ο Υπεύθυνος Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης βρίσκεται υπό την εποπτεία του αντίστοιχου Υπεύθυνου Προγράμματος.

Πιο αναλυτικά, τα καθήκοντά της θέσης περιλαμβάνουν την οργάνωση εβδομαδιαίων παρουσιάσεων σε τοπικά ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικά καραβάκια, την εδραίωση και λειτουργία των Ενημερωτικών Σταθμών του Συλλόγου, την συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΑΡΧΕΛΩΝ σε τοπικά σχολεία, ομάδες Προσκόπων κτλ., την οργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικό επίπεδο, όπως δημόσιες εκσκαφές, απελευθερώσεις θαλάσσιων χελωνών, την εκπροσώπηση του Συλλόγου σε δημόσιες εκδηλώσεις και τη διατήρηση και βελτίωση των δημόσιων σχέσεων του ΑΡΧΕΛΩΝ με τους εμπλεκόμενους στις περιοχές δράσης, την εφαρμογή και επικοινωνία της πολιτικής του Συλλόγου, την διαχείριση των μέσων κοινωνική δικτύωσης και τη συγγραφή άρθρων για το πρόγραμμα, την οργάνωση δράσεων εύρεσης πόρων και ενασχόληση με τις δωρεές και χορηγίες των υποστηρικτών του ΑΡΧΕΛΩΝ, τη διαχείριση του ενημερωτικού υλικού, την εκπαίδευση, επιτήρηση και εμψύχωση της πολυπολιτισμικής ομάδας εθελοντών, την τήρηση και οργάνωση των βάσεων δεδομένων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τη συγγραφή σχετικής αναφοράς, που θα παραδοθεί στα Κεντρικά Γραφεία του Συλλόγου (εντός συγκεκριμένων προθεσμιών), τη συντήρηση του εξοπλισμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας των φωλιών.

Ως τελική σημείωση, ο Υπεύθυνος Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, μαζί με τους υπόλοιπους Υπευθύνους είναι αρμόδιος για την ομαλή οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος, οργανώνοντας το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των εθελοντών (rota) και εξασφαλίζοντας την οργάνωση της ομάδας, την εμψύχωση των εθελοντών και τη επίλυση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της σεζόν, πάντα κατόπιν συνεννόησης και σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προγράμματος της περιοχής.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ηλικία άνω των 20 ετών
 • Άπταιστη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Έγκυρη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εμπειρία (τουλάχιστον ένα χρόνο) σε προγράμματα πεδίου (εμπειρία σε διαχείριση ομάδων, διαχείριση κρίσεων, δράσεις εύρεσης πόρων, επικοινωνία, μάρκετινγκ κυρίως σε ΜΚΟ, Συλλόγους, Σωματεία κ.α.)
 • Ικανότητες όπως εργατικότητα, κοινωνικότητα, αξιοπιστία, ενθουσιασμός, οργανωτικότητα, αφοσίωση, δυνατότητα εργασίας κάτω από δύσκολες συνθήκες και απαιτητικά χρονοδιαγράμματα
 • Ικανότητα διαχείρισης εθελοντών
 • Δυνατότητα εργασίας χωρίς στενή επιτήρηση αλλά και ικανότητα ομαδικής εργασίας
 • Καλή φυσική κατάσταση [η εργασία πεδίου περιλαμβάνει πολλές ώρες περπάτημα στην παραλία κάτω από υψηλές θερμοκρασίες (μερικές φορές μέχρι και 6 ώρες). Η εργασία μπορεί να είναι σκληρή και εξαντλητική]
 • Ικανότητα στην ομιλία στο κοινό και στη συγγραφή αναφορών
 • Ικανότητα διαβίωσης σε βασικές συνθήκες και υπό δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες
 • Διαθεσιμότητα από 1η Μαΐου- 15 Οκτωβρίου (Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν για Υπεύθυνοι των προγραμμάτων πεδίου, για πρώτη φορά θα πρέπει να παρακολουθήσουν το βασικό εκπαιδευτικό σεμινάριο (Field Leaders Training Seminar), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα στις 2-4 Μαΐου 2018. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να το παρακολουθήσουν, οι πιθανότητες να επιλεγούν στο τελικό στάδιο μειώνονται σημαντικά).

Επιθυμητά Προσόντα

 • Ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε σπουδές σχετικές με Δημόσιες Σχέσεις, Οικονομικά, Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Επικοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Βιολογία, Οικολογία, Ζωολογία και Επιστημών της Θάλασσας
 • Γνώσεις Πρώτων Βοηθειών
 • Χρήση Υπολογιστών και σχετικών νέων τεχνολογιών, όπως UAVs (drones) και GPS

Οφέλη/Κόστη

Παρέχεται διαμονή με κοινόχρηστες βασικές υποδομές, σε οργανωμένες κατασκηνώσεις και καλύπτονται τα βασικά έξοδα διατροφής.

Τα έξοδα ταξιδιού από και προς τα προγράμματα πεδίου δεν καλύπτονται από τον ΑΡΧΕΛΩΝ.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες Επικοινωνίας

Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ στείλτε e-mail στο archelon.projects@gmail.com με τα ακόλουθα:

 • Αίτηση συμμετοχής ΕΔΩ
 • Βιογραφικό σημείωμα

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μιας και οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Η περίοδος αιτήσεων συμμετοχής θα λήξει στις 20 Μαρτίου 2018.

 


 

Υπεύθυνοι Εθελοντών και Κατασκήνωσης για τα Προγράμματα Προστασίας
της Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta στην Ελλάδα

Θέση Εθελοντικής Εργασίας

Περίοδος

1 Μαίου έως 15 Οκτωβρίου (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα)

Περιοχή

 • Ζάκυνθος
 • Πελοπόννησος (Κυπαρισσιακός Κόλπος, Λακωνικός Κόλπος)
 • Κρήτη (Κόλπος Ρεθύμνου, Κόλπος Χανίων)

Γενικές πληροφορίες

Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους, τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της Καρέττα στη χώρα μας, την περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Αρμοδιότητες

Κάθε Υπεύθυνος Εθελοντών και Κατασκήνωσης είναι αρμόδιος για τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στο Σταθμό Πεδίου (κατασκηνώσεις), όπου διαμένει η ομάδα των εθελοντών του προγράμματος, διασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης. Ο Υπεύθυνος Εθελοντών και Κατασκήνωσης βρίσκεται υπό την εποπτεία του αντίστοιχου Υπεύθυνου Προγράμματος.

Πιο αναλυτικά, τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν την εξασφάλιση της διατροφής της ομάδας (διαχείριση των κοινών τροφίμων, προμήθειες τροφίμων και ψώνια, πρόγραμμα μαγειρέματος, εξοπλισμός μαγειρέματος κ.λπ.), τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην κατασκήνωση, το στήσιμο των κατασκηνώσεων και το κλείσιμό τους στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου, την συντήρηση και αποθήκευση του κατασκηνωτικού εξοπλισμού, τον έλεγχο και τη συντήρηση των αυτοκινήτων του προγράμματος (τακτικός εβδομαδιαίος έλεγχος, εβδομαδιαίες βάρδιες καθαρισμού, έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων των αυτοκινήτων, επικαιροποίηση των ημερολογίων των αυτοκινήτων, έλεγχος της καταλληλότητας των οδηγών), τον έλεγχο του καταλόγου εθελοντών που δίνεται εβδομαδιαία από τα Κεντρικά Γραφεία και ενημέρωση του εβδομαδιαίου προγράμματος των εθελοντών με τις νέες αφίξεις, ρεπό και αναχωρήσεις και τη διασφάλιση της συμμετοχής των εθελοντών σε όλες τις βάρδιες, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Υπευθύνους του προγράμματος, την διαχείριση των εθελοντών και την εξασφάλιση πως όλα τα μέλη της ομάδας θα μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες τους, τις ιδέες τους, τα παράπονά τους κτλ, τη διαχείριση και εκπαίδευση των ομάδων/επισκεπτών του προγράμματος, τη συγγραφή σχετικής αναφοράς, που θα παραδοθεί στα Κεντρικά Γραφεία του Συλλόγου (εντός συγκεκριμένων προθεσμιών), τη συμμετοχή στο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας των φωλιών και στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Ως τελική σημείωση, ο Υπεύθυνος Εθελοντών και Κατασκήνωσης, μαζί με τους υπόλοιπους Υπευθύνους είναι αρμόδιος για την ομαλή οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος, εξασφαλίζοντας την οργάνωση της ομάδας, την εμψύχωση των εθελοντών και τη επίλυση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της σεζόν, πάντα κατόπιν συνεννόησης και σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προγράμματος της περιοχής.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ηλικία άνω των 20 ετών
 • Άπταιστη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Έγκυρη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εμπειρία (τουλάχιστον ένα χρόνο) σε προγράμματα πεδίου (εμπειρία σε διαχείριση ομάδων, διαχείριση κρίσεων)
 • Ικανότητες όπως εργατικότητα, κοινωνικότητα, αξιοπιστία, ενθουσιασμός, οργανωτικότητα, αφοσίωση, δυνατότητα εργασίας κάτω από δύσκολες συνθήκες και απαιτητικά χρονοδιαγράμματα
 • Ικανότητα διαχείρισης εθελοντών
 • Δυνατότητα εργασίας χωρίς στενή επιτήρηση αλλά και ικανότητα ομαδικής εργασίας
 • Καλή φυσική κατάσταση [η εργασία πεδίου περιλαμβάνει πολλές ώρες περπάτημα στην παραλία κάτω από υψηλές θερμοκρασίες (μερικές φορές μέχρι και 6 ώρες). Η εργασία μπορεί να είναι σκληρή και εξαντλητική]
 • Ικανότητα στην ομιλία στο κοινό και στη συγγραφή αναφορών
 • Ικανότητα διαβίωσης σε βασικές συνθήκες και υπό δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες
 • Διαθεσιμότητα από 1η Μαΐου- 15 Οκτωβρίου (Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν για Υπεύθυνοι των προγραμμάτων πεδίου, για πρώτη φορά θα πρέπει να παρακολουθήσουν το βασικό εκπαιδευτικό σεμινάριο (Field Leaders Training Seminar), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα στις 2-4 Μαΐου 2018. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να το παρακολουθήσουν, οι πιθανότητες να επιλεγούν στο τελικό στάδιο μειώνονται σημαντικά).

Επιθυμητά Προσόντα

 • Ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε σπουδές σχετικές με Οικονομικά, Διοίκηση, Βιολογία, Οικολογία, Ζωολογία και Επιστημών της Θάλασσας
 • Γνώσεις Πρώτων Βοηθειών
 • Χρήση Υπολογιστών και σχετικών νέων τεχνολογιών, όπως UAVs (drones) και GPS

Οφέλη/Κόστη

Παρέχεται διαμονή με κοινόχρηστες βασικές υποδομές, σε οργανωμένες κατασκηνώσεις και καλύπτονται τα βασικά έξοδα διατροφής.

Τα έξοδα ταξιδιού από και προς τα προγράμματα πεδίου δεν καλύπτονται από τον ΑΡΧΕΛΩΝ.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες Επικοινωνίας

Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ στείλτε e-mail στο archelon.projects@gmail.com με τα ακόλουθα:

 • Αίτηση συμμετοχής ΕΔΩ
 • Βιογραφικό σημείωμα

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μιας και οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Η περίοδος αιτήσεων συμμετοχής θα λήξει στις 20 Μαρτίου 2018.

 

 
 
Συνεργασία με: