Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ

 

Περιβαλλοντική Αγωγή

Περιβαλλοντική Εργαλειοθήκη για Δασκάλους

Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική Περιβαλλοντική Εργαλειοθήκη για Δασκάλους, όπου εδώ μπορείτε να βρείτε άρθρα, πληροφορίες και ασκήσεις τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για:

  • Την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσω πραγματικών περιβαλλοντικών ζητημάτων,
  • Ανάπτυξη της επικοινωνίας,
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε ζητήματα σύγχρονα, αλλά και την ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων, αλλά και
  • Πως να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερο την εκπαιδευτική εκδρομή στο Κέντρο Διάσωσης.

Σημείωση

Στην ιστοσελίδα του ΑΡΧΕΛΩΝ  υπάρχει μια αναφορά με τον τίτλο, Joanne τι νέα από το Κέντρο Διάσωσης; Στο τέλος κάθε άρθρου υπάρχει η ενότητα, Γνώριζες ότι ., με πληροφορίες πιθανά χρήσιμές για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς.

Για οποιοδήποτε σχόλιο-απορία για τη νέα αυτή σελίδα παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής Ανθούλα Τόγια στην ηλεκτρονική διεύθυνση education@archelon.gr