Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ

 

Περιβαλλοντική Αγωγή

Για ενήλικες

Η Περιβαλλοντική Αγωγή για τον ΑΡΧΕΛΩΝ είναι η διαδικασία αναγνώρισης αξιών και διασαφήνισης εννοιών, ώστε να αναπτυχθούν δεξιότητες και στάσεις αναγκαίες για την κατανόηση και εκτίμηση της αλληλοσυσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού και βιοφυσικού περιβάλλοντος. Απαιτεί πρακτική ενασχόληση με τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς για θέματα που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος και βεβαίως δεν προορίζεται μόνο για τα παιδιά αλλά επεκτείνεται και στους ενήλικες.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ έχει ιδρύσει το 2005, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ένα θεσμό με υλική υπόσταση και με συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας και συμπεριφοράς των ενηλίκων απέναντι στον εθελοντισμό και τη συμμετοχή σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και γενικότερα της οικολογικής κοινωνικής ανάπτυξης
 • να παρέχει στους πολίτες πληρέστερη ενημέρωση σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας πρωτότυπες και σύγχρονες μεθόδους για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους
 • να συστηματοποιήσει και την επικαιροποιήσει την εκπαίδευση εθελοντών, εφαρμόζοντας υποδειγματικά τις νέες τεχνολογίες και άρτια μέσα για την προσέγγιση του κοινού-στόχου
 • να προωθήσει τις αρχές του εθελοντισμού και να προκαλέσει τον ενστερνισμό και την αποδοχή τους, υποδεικνύοντας σαφή πεδία και δυνατότητες δράσης
 • να παρέχει εύκολη πρόσβαση για φοιτητές σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, τις θαλάσσιες χελώνες και τα παράκτια οικοσυστήματα και τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση και ερευνητική εργασία.

Οι σκοποί του είναι:

 • να παρέχει και να οργανώσει σειρά σεμιναρίων για ενδιαφερόμενους εθελοντές για το περιβάλλον, παρουσιάζοντας τις πολλαπλές ευκαιρίες για συμμετοχή, κινητοποίηση και ανάληψη δράσεων.
 • να ενημερώσει και να προωθήσει οικολογικές αρχές και αξίες.
 • να ενθαρρύνει την εθελοντική συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα.
 • να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες καλλιεργώντας το αίσθημα της ενεργούς συμμετοχής και της προσωπικής ευθύνης.
 • να επηρεάσει θετικά τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων (και άλλων ομάδων στόχου - κοινή γνώμη, τοπικές και δημόσιες αρχές, ΜΜΕ) αναφορικά με το περιβάλλον και τις Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.
 • να δημιουργήσει και να εκπαιδεύσει ομάδες εθελοντών για το περιβάλλον, εξοικειώνοντάς τους παράλληλα με την χρήση συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας

Μέρος του προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ενημέρωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ αποτελεί και η περιοδεύουσα έκθεση. Ένα εκθεσιακό σύστημα που μεταφέρεται μέσα σε ένα μικρό κλειστό φορτηγό (προσφορά της FORD) και μπορεί να αναπτυχθεί σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους με τρείς ανεξάρτητες αλουμινένιες και ηλεκτροφωτιζόμενες εκθεματικές κυψέλες.

Παρουσιάζει συνοπτικά και με πολύ κατανοητό τρόπο πληροφορίες για τον πλούτο και την ιστορία της Μεσογείου, για τους παραδοσιακούς τρόπους αλίευσης και όχι μόνο, αλλά και για τη βιολογία και τη ζωή της θαλάσσιας χελώνας.