Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ

 

Περιβαλλοντική Αγωγή

Κέντρο Διάσωσης

«Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Το 1993 ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ, σε συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας, δημιούργησε το πρώτο νοσοκομείο για θαλάσσιες χελώνες στο χώρο της Μεσογείου.

Αντικείμενό του Συλλόγου είναι η μελέτη, η προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους και η διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της Καρέττα στη χώρα μας . Επίσης, στόχος του ΑΡΧΕΛΩΝ είναι η περίθαλψη τραυματισμένων θαλάσσιων χελωνών και στη συνέχεια η απελευθέρωσή τους.

Το Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών (Κ.Δ.Θ.Χ) στην 3η μαρίνα Γλυφάδας επιτελεί επίσης σημαντικό έργο στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος. Το Κ.Δ.Θ.Χ στεγάζεται κυρίως σε ξύλινα βαγόνια τρένου, προσφορά του ΟΣΕ, και παρέχει ολοκληρωμένη υποδομή για την περίθαλψη των χελωνών, τη φιλοξενία των εθελοντών του Κέντρου, αλλά και χώρους υποδοχής των μαθητών, προβολών και δραστηριοτήτων για τις οργανωμένες ομάδες επισκεπτών. Είναι το μοναδικό Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας στην Ελλάδα. Στο Κ.Δ.Θ.Χ περιθάλπονται τραυματισμένες χελώνες και απαιτείται προσεκτική συμπεριφορά, ησυχία και σεβασμός στα τραυματισμένα ζώα. Θα είναι καλό να καταλάβουν οι επισκέπτες ότι διαφέρει κατά πολύ από μία επίσκεψη σε ένα ενυδρείο, σε έναν ζωολογικό κήπο ή ένα μουσείο.

Κάθε σχολική χρονιά μεγάλος αριθμός μαθητών επισκέπτονται οργανωμένα σε καθημερινή βάση (Δευτέρα έως Παρασκευή) το Κ.Δ.Θ.Χ., όπου παίρνουν μέρος σε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε μαθητές από την προσχολική ηλικία μέχρι και τους τελειόφοιτους του Λυκείου. Έτσι, ανάλογα με τις ηλικιακές ανάγκες κάθε ομάδας, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιοτεχνίες των μαθητών, επιτυγχάνεται η μέγιστη αφομοίωση της πληροφόρησης μέσα από τις ευχάριστες δραστηριότητες συμμετοχής και δημιουργίας. Αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων είναι η ξενάγηση στις δεξαμενές με τις τραυματισμένες χελώνες, προβολή παρουσίασης με εικόνες και συζήτηση με τους μαθητές.

Το πρόγραμμα για τα ραντεβού για το σχολικό έτος 2015-2016 είναι ως εξής:

ΜΗΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σεπτέμβριος - Μάρτιος

Παιδ.Σταθμοί / Νηπιαγωγεία / Δημοτικά / Γυμνάσια / Λύκεια

Α) 09.30
Β) 11.15

Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος

Παιδ. Σταθμοί / Νηπιαγωγεία

Α) 09.30
Β) 11.15

Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος

Δημοτικά / Γυμνάσια / Λύκεια

Α) 09.15
Β) 10.15
Γ) 11.15
Δ) 12.00

Για να κλείσετε ραντεβού να μας επισκεφθείτε στο Κέντρο Διάσωσης στην Γλυφάδα αλλά και για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: education@archelon.gr και στα τηλέφωνα: 210 8982600 ή 6932640949 (κα. Ανθούλα Τόγια, υπευθ. Προγρ. Περιβαλλοντικής Αγωγής), 2105231342 (κα. Έλλη Ταραμπέ, υπευθ. Επικοινωνίας). »