Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ

Οι νέες Οδηγίες Συμμετοχής για το 2018 θα αναρτηθούν σύντομα. Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ξανά για να πάρετε τις ανανεωμένες πληροφορίες.

Γίνε Εθελοντής

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ PART-TIME

Ο εθελοντής part-time έχει τις ίδιες αρμοδιότητες/καθήκοντα του κανονικού εθελοντή του ΑΡΧΕΛΩΝ. Τα καθήκοντα διανέμονται σε συνεννόηση με τον κατά τόπους υπεύθυνο και σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα του εθελοντή (στοιχεία επικοινωνίας με τον κατά τόπους υπεύθυνο θα τα βρείτε στους Οδηγούς Συμμετοχής του κάθε προγράμματος). Ο part-time εθελοντής έχει την ευθύνη να διεκπεραιώσει την αρμοδιότητα που του ανατέθηκε. Ο part-time εθελοντής μένει εκτός του Ερευνητικού Σταθμού πεδίου ή του Κέντρου Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών και δεν συμμετέχει σε καθημερινές εργασίες καθαριότητος, μαγειρέματος κλπ.

Για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ο εθελοντής οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 30€ με το οποίο γίνεται υποστηρικτής του Συλλόγου για ένα χρόνο.

Οι αρμοδιότητες του part-time εθελοντή εξαρτάται από τις ανάγκες του προγράμματος τη συγκεκριμένη περίοδο.

Για να γίνετε εθελοντής μερικής απασχόλησης θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με τον κατά τόπους υπεύθυνο και να κανονίσετε τις λεπτομέρειες (τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους υπευθύνων θα τα βρείτε στις Οδηγίες Συμμετοχής του κάθε προγράμματος).

Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση του part-time εθελοντή εδώ. Όταν έρθετε σε επαφή με τον υπεύθυνο και η συμμετοχή σας δρομολογηθεί, τότε θα πρέπει να εκτυπώσετε την αίτηση, να την συμπληρώσετε, να την υπογράψετε και να την δώσετε στον υπεύθυνο.