Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ

 

Περίθαλψη

ΣΤΑΘΜΟΙ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σταθμός Α' Βοηθειών στον Αμβρακικό Κόλπο.

Η συστηματική εργασία ερευνητικών ομάδων έχει αναδείξει την αξία του Αμβρακικού κόλπου ως ένα μοναδικό σύμπλεγμα οικοσυστημάτων, σημαντικό για τη χλωρίδα και πανίδα σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ άλλων τα τελευταία χρόνια επισημάνθηκε ιδιαίτερα η παρουσία θαλάσσιων χελωνών (Caretta caretta), που αν και ωοτοκούν σε διαφορετικές παραλίες στην Ελλάδα (Ζάκυνθο, Κυπαρισσία Κεφαλονιά κ.α) χρησιμοποιούν την περιοχή για να τραφούν και να διαχειμάσουν. Το 2002 και το 2003 ο ΑΡΧΕΛΩΝ είχε διεκπεραιώσει τις πρώτες έρευνες πεδίου στον Αμβρακικό Κόλπο για να τοποθετήσει δορυφορικούς πομπούς σε χελώνες που κολυμπούσαν στην περιοχή.

Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της παρουσίας των χελωνών εκπονεί ποικίλες δράσεις τόσο για τη μελέτη τους όσο και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ειδικότερα, ο Αμβρακικός κόλπος αποτελεί τη μοναδική περιοχή στην Ελλάδα όπου πραγματοποιείται συστηματικά χρήση δορυφορικών πομπών σε χελώνες και ειδικών σημάτων (tag), για την κατανόηση των μετακινήσεων που πραγματοποιούν στο θαλάσσιο περιβάλλον μακριά από τις παραλίες που ωοτοκούν. Μόνο το 2005 πάνω από 100 χελώνες εντοπίστηκαν και μαρκαρίστηκαν, πολλές από τις οποίες ήταν επανασυλλήψεις προηγουμένων ερευνών. Οι πληροφορίες που μπορούμε να συγκεντρώσουμε από αυτό το πρόγραμμα είναι μοναδικές στην Ελλάδα. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με παράκτιους αλιείς και αλιευτικούς συλλόγους, που στοχεύουν στην καταγραφή των ζημιών που προκαλούν οι τυχαίες εμπλοκές των χελωνών στα αλιευτικά εργαλεία και στην πρόταση λύσεων για την ενίσχυση των αλιέων.

Η συχνές παρατηρήσεις τραυματισμένων χελωνών, αλλά και η μεγάλη απόσταση από το μοναδικό Κέντρο Διάσωσης για Θαλάσσιες Χελώνες στην Ελλάδα (Γλυφάδα Αττικής), αποτέλεσαν το κίνητρο δημιουργίας ενός Σταθμού Α' Βοηθειών στην περιοχή. Ο Σταθμός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο Κοινοτικού προγράμματος LIFE Νature και στεγάζεται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άραχθου, στην Κόπραινα Άρτας. Σε συνεργασία με το Κέντρο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις ενημέρωσης των επισκεπτών, όπως απελευθερώσεις χελωνών που ανάρρωσαν τραυματισμών, προβολές διαφανειών και βίντεο κλπ.

Σταθμός Α' Βοηθειών στο Παγκαλοχώρι Ρεθύμνου.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ σε συνεργασία με τον Δήμο Αρκαδίου και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για το πρόγραμμα LIFE Nature, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση της θνησιμότητας των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο, ανέλαβε τη δημιουργία Σταθμού Α΄ Βοηθειών για τραυματισμένες χελώνες και στην Κρήτη η οποία θεωρείται 'hot spot' λόγω του αριθμού θαλάσσιων χελωνών που εκβράζονται νεκρές ή τραυματισμένες.

Ο χώρος που επιλέχτηκε είναι το Παγκαλοχώρι στο Δήμο Αρκαδίου λόγω της εγγύτητάς του στη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της Κρήτης και μια από τις σημαντικότερες της Μεσογείου.

Το παλιό και εγκαταλελειμμένο σχολείο Παγκαλοχωρίου παραχωρήθηκε στο Σύλλογο από το Δήμο Αρκαδίου ο οποίος ανέλαβε και το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αποκατάστασής του αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τη θαλάσσια χελώνα.

Η σωτηρία των θαλάσσιων χελωνών χρειάζεται τη συμμετοχή ενεργών πολιτών. Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ έχει δημιουργήσει το «Δίκτυο Ζωής», μια ομάδα από εθελοντές που δραστηριοποιείται σε όλη την παράκτια χώρα για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τις θαλάσσιες χελώνες.