Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ σας διαβεβαιώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών και των υποστηρικτών του Συλλόγου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά είτε για τη συμμετοχή τους στα ερευνητικά του προγράμματα είτε για τα πακέτα οικονομικής ενίσχυσης των δράσεων του Συλλόγου. Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και διαγράφονται 2 χρόνια μετά την αποστολή τους (ή πιο σύντομα κατόπιν σχετικού αιτήματος). Μετά το πέρας των 2 ετών, το μόνο δεδομένο που διατηρεί στο αρχείο του ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να ενημερώνει το κοινό για τις δράσεις του. Τα προσωπικά δεδομένα του φύλλου, εθνικότητας και ηλικίας χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.

Σε περίπτωση κακόβουλης παραβίασης του αρχείου του ΑΡΧΕΛΩΝ με οποιοδήποτε τρόπο, θα σταλεί ενημέρωση το συντομότερο δυνατό.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Εθελοντών (volunteers@archelon.gr) ή με τoν Υπεύθυνο Υποστηρικτών (info@archelon.gr).