Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ

 

Προγράμματα

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗN CARETTA CARETTA

Η Vodafone στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας με τίτλο «Είμαστε Κοντά», στηρίζει το Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, για τη δημιουργία προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τους βιότοπους της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα.

Στόχο αυτής της προσπάθειας αποτελεί η αλλαγή της συμπεριφοράς μας στις παραλίες που πολλές φορές αποτελούν καταφύγιο για την Caretta caretta και η άμεση κινητοποίηση όλων μας σε περιπτώσεις που μπορούμε να συμβάλλουμε στη διάσωσή της.


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η συνεργασία με την Vodafone ξεκίνησε τον Μάιο του 2006.

Μια περιεκτική παρουσίαση του προγράμματος της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την προστασία των θαλασσίων χελωνών, από στελέχη του ΑΡΧΕΛΩΝ έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει μια μεστή συνεργασία με τα στελέχη της Vodafone. Το αποτέλεσμα ήταν μια εντυπωσιακή, για την ελληνική πραγματικότητα, εκστρατεία ενημέρωσης γύρω από την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ζάκυνθο και την Αττική αλλά και όπου υπάρχει έντονη παρουσία της θαλάσσιας χελώνας.

Το πρόγραμμα «Μπορούμε να ζήσουμε μαζί» βασίζεται στο σκεπτικό της κατά πρόσωπο ενημέρωσης του ανθρώπου για τους διαθέσιμους τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος.

Στόχο αποτελεί, πρώτιστα, η αλλαγή της συμπεριφοράς του πολίτη για το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, προκειμένου να μειωθούν οι δυσμενείς παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα ή ακόμα κι όταν δημιουργούνται, η έγκαιρη γνωστοποίησή τους να καθιστά δυνατή την ανάλογη αντίδραση του ΑΡΧΕΛΩΝ ως φορέα προστασίας.

Η εφαρμογή του προγράμματος γίνεται χωρισμένη γεωγραφικά και περιλαμβάνει μια ευρείας κλίμακας επαφή και επικοινωνία με το κοινό, καθώς και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των λειτουργιών του Κέντρου Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων του προγράμματος.

Χάρτης Δραστηριοποίησης του Προγράμματος 2006 - 2008