Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ

 

Πως να βοηθήσω

Φόρμα Υποστηρικτών / Υιοθετών

Θέλω να βοηθήσω τη δράση του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ και υιοθετώ:
Ένα χελωνάκι (€30.00)
Μία «μητέρα» Καρέττα (€50.00)
Μία τραυματισμένη χελώνα (€150.00)
Μία φωλιά (€80.00)
Χελώνα του Αμβρακικού Κόλπου (€50.00)
Θέλω να γίνω φίλος και να λαμβάνω το Ενημ. Δελτίο για ένα έτος (€20.00)
Σύνολο δωρεάς: