Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ

 

Υποστήριξη-Χορηγοί

Γίνε Χορηγός

Καθ' όλη τη διάρκεια της εικοσιεπτάχρονης πορείας μας, η ευαισθησία και η οικονομική ενίσχυση από διάφορους οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρίες στάθηκε πολύτιμος σύμμαχος για την επίτευξη των στόχων μας.

Προκειμένου όμως να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την πληρέστερη προστασία των θαλάσσιων χελωνών, των βιοτόπων τους και γενικά της φυσικής μας κληρονομιάς κρίνεται απαραίτητη η εύρεση των απαιτούμενων πόρων, οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τις ήδη προγραμματισμένες αλλά και να αναλάβουμε νέες δράσεις.

Για το 2012, κρίνεται απαραίτητη η κάλυψη των παρακάτω αναγκών και οποιαδήποτε προσφορά - είτε σε χρήματα είτε σε είδος - θα αποτελούσε πολύτιμη βοήθεια για τη συνέχιση του έργου μας.

Συγκεκριμένα:

 • Δημιουργία εγκαταστάσεων πρόσβασης, ξενάγησης και εθελοντικής εργασίας για άτομα με κινητικά προβλήματα στο Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών στην Γλυφάδα.
 • Παροχή φαρμακευτικού και παρα-φαρμακευτικού υλικού για το Κέντρο Διάσωσης.
 • Απόκτηση 2 αυτοκινήτων για τη μεταφορά των ερευνητών του Συλλόγου στο πλαίσιο των προγραμμάτων καταγραφής και προστασίας των φωλιών της Καρέττα, στις περιοχές ωοτοκίας.
 • Απόκτηση 5 ηλεκτρονικών υπολογιστών laptop για τον εξοπλισμό των προγραμμάτων πεδίου στη Ζάκυνθο, Πελοπόννησο και Κρήτη.
 • Απόκτηση 2 video projectors, για τις ανάγκες του προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής και της ενημέρωσης του κοινού.
 • 4 δορυφορικοί πομποί για την παρακολούθηση των μετακινήσεων των χελωνών που ωοτοκούν στην Ελλάδα, με στόχο την αποκάλυψη άγνωστων πτυχών της ζωής τους και τη μείωση της θνησιμότητας των χελωνών στη θάλασσα.
 • Δημιουργία μιας σειράς νέων εκδόσεων και επανεκδόσεων ενημερωτικού υλικού, το οποίο θα διατίθεται για την ενημέρωση των ελλήνων και ξένων επισκεπτών σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται ο ΑΡΧΕΛΩΝ.
 • Συγκεκριμένα:
  • Εκπαιδευτικές αφίσες
  • Τετράπτυχα δίγλωσσα φυλλάδια για Κέντρο Διάσωσης, Κρήτη, Πελοπόννησο και Ζάκυνθο.

 

Μέλος του: