Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ

 

How to help

I would like to help support the activities of ARCHELON

!! Please use only latin characters !!

Select a purpose: (*)
Amount:   (decimals with ",") (*)
Full name: (*)
Ε-mail: (*)
Address: (*)
City: (*)
ZIP code: (*)
Country: (*)
Comment:
I wish to pay by: Deposit to ALPHA BANK
Swift Code: CRBAGRAAXXX
Sort Code: S/C 358
IBAN: GR 16 01 40 3580 3580 02320 0000 77
 


Credit card (use of ALPHA BANK DeltaPay)

  Personal Cheque
      Date sent: (dd-mm-yyyy)
 
  Security code:  
  Fill security code: