Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ

 

NEWS

Our news


 Regarding: The current state on the loggerhead nesting beaches on Zakynthos
02/07/2004

 The current situation of the National Marine Park of Zakynthos / Letter to Mrs Wallstrom, Commissioner DG of the Environment European Union
01/07/2004

 Turtle release 6 June 2004 with satellite transmitter
18/06/2004