Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ

 

Programmes

European Voluntary Service

ARCHELON acts as a hosting organisation in the context of European Voluntary Service (EVS) for many years. With this cooperation ARCHELON has the chance to host long term volunteers something that is very important for the appropriate protection of sea turtles. The EVS volunteers get trained in the first few weeks of their participation and then they are able to train the new short term volunteers. They also can get more responsibilities and help in the every day routine tasks.

Volunteers have come from various countries like Finland, Sweden, UK, Germany, Austria, France, Hungary, Polland etc.

Activities Information

ARCHELON has been accredited to act as a hosting organization at the Sea Turtle Rescue Center, in Zakyntho and in Crete projects. EVS volunteers are normally needed from May to October for the projects in Zakyntho and in Crete, while at the Sea Turtle Rescue Center the periods are divided in two. From February to July and August to January. For more information of the tasks you can find in the general information for volunteers. More detailed ifnormation are given upon selection.

Normally ARCHELON participates at 1st October and 1st February deadlines for EVS applications each year.

The final selection takes place approximately two months before the deadline. The candidate EVS volunteers are asked to send their CV and Cover Letter in volunteers@archelon.gr in early November and in early July each year. It would be very helpful to give information for the sending organization as well.

Please note that ARCHELON is unable to reply to all the candidates and only the selected volunteers will be contacted.

General Requirements

The EVS volunteers are normally accepted for 6 months. All volunteers must be over 18 years of age and have the ability to work as part of a group. They must be able and willing to carry out physical and demanding work outdoors, often during the heat of the day or in mid-winter when it is quite cold. No previous or relevant knowledge is required, since training is provided for everything on site. Experience in animal handling and skills like driving are useful, but are in no way a prerequisite for final selection.

If you want to find out what previous EVS volunteers say about their participation you can click the following links or visit our site in and ask previous volunteers:

http://www.archelon.gr/eng/ournews.php?row=row10&nid=527

http://www.archelon.gr/eng/ournews.php?row=row10&nid=515

http://www.archelon.gr/eng/ournews.php?row=row10&nid=426&screen=4

http://www.archelon.gr/eng/ournews.php?row=row10&nid=285&screen=9


  

«Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»