Αναφορές/Δημοσιεύσεις

ARCHELON PAPERS PUBLISHED IN SCIENTIFIC JOURNALS AND CONFERENCE PROCEEDINGS
(In chronological order)

The vast scientific work of ARCHELON can be seen in the large number of papers published mostly in scientific journals. We provide below a provisional list of all these papers; probably there are more which we couldn't locate. ARCHELON researchers and personnel as well as students working for ARCHELON have drafted these papers or co-authored them. Many of the papers below are accompanied by their full text in pdf format. You may download the papers you wish. In case you need a paper that does not appear as a pdf file, we may post a hard copy to you provided you send us your postal address at info@archelon.gr. Thank you!

 

Frazier J., Margaritoulis D., Muldoon K., Potter C.W., Rosewater J., Ruckdeschel C., Salas S. 1985

Epizoan communities on marine turtles. I. Bivalve and gastropod mollusks. Marine Ecology, 6(2): 127-140.

Margaritoulis D. 1985

Preliminary observations on the breeding behavior and ecology of Caretta caretta in Zakynthos, Greece. Biologia Gallo-Hellenica, 10: 323-332

Margaritoulis D. 1984

Tagging turtles in Greece. Marine Turtle Newsletter, 27: 3.

Margaritoulis D. 1983

The inter-nesting interval of Zakynthos loggerheads. Pages 135-144 in Adaptations to Terrestrial Environments (editors: N.S. Margaris, M. Arianoutsou-Faraggitaki and R.J. Reiter). Plenum Press, New York, USA

Margaritoulis D. 1982.

Observations on loggerhead sea turtle Caretta caretta activity during three nesting seasons (1977-1979) in Zakynthos, Greece. Biological Conservation, 24: 193-204.

Margaritoulis D. 1980.

Πρώτες παρατηρήσεις από τις θαλάσσιες χελώνες στη Ζάκυνθο. Η Φύσις, 22: 4-14.

Margaritoulis D. 1980.

Nesting of the sea turtles Caretta caretta on Zakynthos Island. Bulletin Hellenic de la Société de protection de la Nature, 22: 41-43.

Navigation

Social Media