ΓΝΩΡΙΣΕ ΜΑΣ

Αναφορές/Δημοσιεύσεις

ARCHELON PAPERS PUBLISHED IN SCIENTIFIC JOURNALS AND CONFERENCE PROCEEDINGS
(In chronological order)

The vast scientific work of ARCHELON can be seen in the large number of papers published mostly in scientific journals. We provide below a provisional list of all these papers; probably there are more which we couldn't locate. ARCHELON researchers and personnel as well as students working for ARCHELON have drafted these papers or co-authored them. Many of the papers below are accompanied by their full text in pdf format. You may download the papers you wish. In case you need a paper that does not appear as a pdf file, we may post a hard copy to you provided you send us your postal address at info@archelon.gr. Thank you!

 

Panagopoulou A., Margaritoulis D., Dimopoulos D. 2005

Involving local communities in a National Stranding Network: The case of Crete. Pages 268-269 in Proceedings of the 21st Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation (compilers: M. S. Coyne, R. D. Clark). Philadelphia, Pennsylvania, USA. 24-28 February 2001. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-528. National Marine Fisheries Service, Southeast Fisheries Science Center, Miami, USA. 368 pp.

Rebetz J., Teneketzis K., Margaritoulis D. 2005.

Sand dune restoration on a loggerhead nesting beach in Greece. Pages 289-290 in Proceedings of the 21st Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation (compilers: M.S. Coyne, R.D. Clark). Philadelphia, USA, 24-28 February 2001. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-528. National Marine Fisheries Service, Southeast Fisheries Science Center, Miami, USA. 368 pp.

Rees A. F. 2005

A preliminary study on emergence patterns of loggerhead hatchlings in Kyparissia Bay, Greece. Pages 290-291 in Proceedings of the 21st Annual Symposium on Sea Turtle Biology and conservation (compilers: M. S. Coyne, R. D. Clark). Philadelphia, USA, 24-28 February 2001. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-528. National Marine Fisheries Service, Southeast Fisheries Science Center, Miami, USA. 368 pp.

Rees A.F. 2005

ARCHELON, the Sea Turtle Protection Society of Greece: 21 years studying and protecting sea turtles. Testudo, 6: 32-50. [

Rees A.F., Saad A., Jony M. 2005

Tagging green turtles (Chelonia mydas) and loggerhead turtles (Caretta caretta) in Syria. Testudo 6(2): 51-55.

Reid K.A., Margaritoulis D., Speakman J.R. 2005.

Nest site selection by the loggerhead sea turtle Caretta caretta in Kyparissia Bay, Greece. Pages 292-293 in Proceedings of the 21st Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation (compilers: M.S. Coyne, R.D. Clark). Philadelphia, USA, 24-28 February 2001. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-528. National Marine Fisheries Service, Southeast Fisheries Science Center, Miami, USA. 368 pp.

Schofield G., Katselidis K., Dimopoulos D. 2005.

Beach denaturalisation – The effects on nest site location and nesting success. Pages 315-316 in Proceedings of the 21st Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation (compilers: M. S. Coyne, R. D. Clark). Philadelphia, USA, 24-28 February 2001. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-528. National Marine Fisheries Service, Southeast Fisheries Science Center, Miami, USA. 368 pp.

Bazigou F., Teneketzis K., Margaritoulis D., Kokkoris G.D., Koutsoubas D. 2004.

Συμβολή στη μελέτη της βιολογίας αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στις ακτές της Κορώνης (ΝΔ Πελοπόννησος, Ιόνιο Πέλαγος), κατά την αναπαραγωγική περίοδο 2003. Page 41 in Book of Abstracts of the Conference of Hellenic Association of Ecologists. Mytilene, 18-21 November 2004. University of the Aegean, Dept. of Environment, Mytilene, Greece. 107 pp. (in Greek).

Kornaraki E., Matossian D., Mazaris A., Margaritoulis D., Matsinos Y. 2004

Αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών προστασίας φωλιών θαλάσσιων χελωνών Caretta caretta. Page 86 in Book of Abstracts of the Conference of Hellenic Association of Ecologists. Mytilene, 18-21 November 2004. University of the Aegean, Dept. of Environment, Mytilene, Greece. 107 pp. (in Greek).

Lazar B., Margaritoulis D., Tvrtkovic N. 2004

Tag recoveries of the loggerhead sea turtle Caretta caretta in the eastern Adriatic Sea : implications for conservation. J. Mar. Biol. Ass. U.K., 84: 475-480.

Margaritoulis D. 2004

Third Reunion of Mediterranean Sea Turtle Specialists in San Jose (Costa Rica), 22 February 2004. Marine Turtle Newsletter 104: 20-21.

Margaritoulis D., Dimopoulos D. 2004

Back to the old ways. Marine Turtle Newsletter 105: 10.

Mazaris A.D., Kornaraki E., Matsinos Y.G., Margaritoulis D. 2004

Modeling the effect of sea surface temperature on sea turtle nesting activities by investigating seasonal trends. Natural Resource Modeling, 17 (4): 423-443.

Rees A. F., Saad A., Jony M. 2004

First record of a leatherback turtle in Syria. Marine Turtle Newsletter 106: 13.

Rees A.F., Margaritoulis D. 2004

Beach temperatures, incubation durations and estimated hatchling sex ratio for loggerhead sea turtle nests in southern Kyparissia Bay, Greece. Testudo, 6(1): 23-36.

Navigation

Social Media