ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Μέτρα κατά του COVID-19

Από το 2020, όλες οι λειτουργίες του Κέντρου Διάσωσης και τα προγράμματα στις παραλίες ωοτοκίας βρίσκονται υπό συνεχή αξιολόγηση σχετικά με τον COVID-19. Έχουμε εφαρμόσει και παρακολουθήσει συνεχώς όλα τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης κρουσμάτων μεταξύ προσωπικού και εθελοντών και έχουμε αντιμετωπίσει τα ζητήματα με βάση τις οδηγίες και τα μέτρα που λαμβάνονται από τις υγειονομικές αρχές.

Φιλοδοξούμε να πετύχουμε το ίδιο και το 2023. Η εμπειρία, η επιμέλεια και η ευελιξία θα εφαρμοστούν κατά την λειτουργία των προγραμμάτων, σύμφωνα με τους κανονισμούς δημόσιας υγείας που ισχύουν ανά πάσα στιγμή στην Ελλάδα και διεθνώς, για να διασφαλιστεί ότι η κοινή διαβίωση στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ δεν θα τεθεί σε κίνδυνο.

Λόγω της διαφορετικής φύσης των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων, εφαρμόζονται διαφορετικά μέτρα στα Προγράμματα Πεδίου και διαφορετικά στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ:

ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΔΙΟΥ

Τι κάνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ;

• Παρέχουμε ένα σαφές σύνολο οδηγιών και πρωτοκόλλων σε όλους τους συμμετέχοντες, τα οποία ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.

• Παρέχουμε αυτοδιαγνωστικά τεστ κατά την άφιξη και όποτε χρειαστεί.

• Παρέχουμε χώρους απομόνωσης για μικρό αριθμό ατόμων σε κάθε πρόγραμμα.

Τι πρέπει να κάνουν οι εθελοντές στα Προγράμματα Πεδίου;

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης:

1ος Διαγνωστικός έλεγχος μετά την άφιξη: Κατά την άφιξη στα προγράμματα, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβληθούν σε εποπτευόμενο τεστ COVID-19 (self-test). Ο Υπεύθυνος Προγραμμάτων θα ειδοποιηθεί για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Στην περίπτωση που το 1ο τεστ είναι θετικό, οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν σε χώρο καραντίνας όπου θα αντιμετωπίζονται ανάλογα.

• Μόλις το 1ο τεστ μετά την άφιξη βγει αρνητικό και για τις επόμενες 3 ημέρες, οι εθελοντές πρέπει να φορούν μάσκες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους (π.χ. κουζίνα, κοντέινερ) και να εφαρμόζουν κοινωνική αποστασιοποίηση. Θα συμμετάσχουν σε περιορισμένο αριθμό βαρδιών για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού και να μην τεθεί σε κίνδυνο το πρόγραμμα.

2ος Διαγνωστικός έλεγχος μετά την άφιξη: Την 3η ημέρα τους, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβληθούν σε 2ο εποπτευόμενο αυτοδιαγνωστικό τεστ (self-test) και να παρουσιάσουν το αρνητικό αποτέλεσμα στον Υπεύθυνο Προγραμμάτων. Εάν τα αποτελέσματα του τεστ είναι αρνητικά, θα μπορούν να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους χωρίς τη χρήση μάσκας προσώπου. Στην περίπτωση που το 2ο τεστ μετά την άφιξη είναι θετικό, οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν σε χώρο καραντίνας όπου θα αντιμετωπίζονται ανάλογα.

• Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να κρατάνε αποστάσεις, να απολυμαίνουν συσκευές και τα χέρια τους και να χρησιμοποιούν μάσκες προσώπου σύμφωνα με τις οδηγίες.

• Στην περίπτωση που τα τεστ μετά την άφιξη (self-test) είναι θετικά, οι συμμετέχοντες θα μεταφερθούν σε υγειονομική μονάδα για να επιβεβαιώσουν τα εν λόγω αποτελέσματα (rapid ή PCR test). Θα απομονωθούν σε συγκεκριμένους χώρους καραντίνας μέχρι το τεστ τους να βγει αρνητικό. Θα αναζητηθεί χώρος για την απομόνωσή τους στις κατασκηνώσεις και, εάν κριθεί απαραίτητο, σε άλλους χώρους, κατόπιν καθοδήγησης των υγειονομικών αρχών.

• Εάν κάποιοι συμμετέχοντες βγουν θετικοί κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα ζητηθούν ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση από τις αρχές δημόσιας υγείας. Όλη η ομάδα θα ελεγχθεί θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Τι κάνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ;

• Παρέχουμε ένα σαφές σύνολο οδηγιών και πρωτοκόλλων σε όλους τους συμμετέχοντες, τα οποία ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.

• Παρέχουμε χώρους απομόνωσης για μικρό αριθμό ατόμων σε κάθε πρόγραμμα.

• Διατηρούμε χαμηλό το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εθελοντών, έτσι ώστε να μη δημιουργείται συνωστισμός στους χώρους διαμονής και τα αυτοκίνητα.

• Μειώνουμε το ρυθμό ανανέωσης των συμμετεχόντων, θέτοντας ως ελάχιστο χρόνο παραμονής τις 5 εβδομάδες και δίνοντας προτεραιότητα στις αιτήσεις όσων ζητούν συμμετοχή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 εβδομάδων.

• Ρυθμίζουμε τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης κάθε εθελοντή έτσι ώστε να διατίθεται θέση στον χώρο απομόνωσης κατά την άφιξή τους και να μην υπερβαίνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Τι πρέπει να κάνουν οι εθελοντές στο Κέντρο Διάσωσης;

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης:

• Όλοι όσοι φθάνουν στο Κέντρο Διάσωσης, είτε από το εξωτερικό, είτε από την Ελλάδα, πρέπει να παρουσιάσουν αρνητικό αποτέλεσμα σε μοριακό τεστ ανίχνευσης του COVID-19 (PCR) , που θα έχει γίνει μέσα σε 72 ώρες πριν την άφιξή τους. Τα αποτελέσματα του τεστ πρέπει να προωθούνται με email στην Υπεύθυνη Εθελοντών (volunteers@archelon.gr), πριν φθάσει ο εθελοντής. Κανείς δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα αν δεν τηρηθούν τα παραπάνω.

• Αν το τεστ προ της άφιξης είναι θετικό, ο εθελοντής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Υπεύθυνη Εθελοντών έτσι ώστε να προγραμματιστεί εκ νέου η συμμετοχή του ή να ζητήσει την ακύρωσή της.

• Μόλις οι εθελοντές φθάσουν στο Κέντρο Διάσωσης, θα παραμείνουν σε απομόνωση για 3 ημέρες, χρησιμοποιώντας τους καθορισμένους χώρους με ιδιαίτερη προσοχή και προφύλαξη. Άλλα μέλη των ομάδων θα φροντίσουν για τις προμήθειες, το φαγητό τους κλπ. Την 4η ημέρα, θα κάνουν διαγνωστικό έλεγχο (self-test) και αν είναι αρνητικό, θα αρχίσει η συμμετοχή τους στα καθήκοντα του προγράμματος.

• Σε όλους τους χώρους του Κέντρου Διάσωσης είναι υποχρεωτική η εφαρμογή κοινωνικής αποστασιοποίησης και η απολύμανση χώρων και χεριών και η χρήση μάσκας όπως προβλέπεται κάθε φορά από τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

• Αν το τεστ μετά την απομόνωση 3 ημερών στο Κέντρο Διάσωσης είναι θετικό, ο εθελοντής θα πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα για όσο διάστημα τα τεστ που κάνει παραμένουν θετικά (το πολύ μέχρι 2 εβδομάδες). Χώρος καραντίνας για θετικό κρούσμα θα αναζητηθεί κατά πρώτον εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου Διάσωσης και δευτερευόντως εκτός αυτού, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες αρχές.

• Στην περίπτωση θετικού κρούσματος COVID-19 κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα απαιτηθεί έλεγχος και εγρήγορση από όλη την ομάδα για να μην υπάρξει εξάπλωση του ιού και θα ακολουθηθούν οι ιατρικές οδηγίες και οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών δημόσιας υγείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα μέτρα και τα πρωτόκολλα προσαρμόζονται συνεχώς ώστε να ακολουθούν τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Οποιαδήποτε αλλαγή στους κανονισμούς COVID-19, όπως η επιβολή τοπικής καραντίνας σε διάφορα μέρη του κόσμου ή στις περιοχές των προγραμμάτων μας, μπορεί να επηρεάσει όλα τα παραπάνω.

Εάν υπάρξει ανάγκη αλλαγής των προαναφερθέντων μέτρων, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγκαίρως.

Η τήρηση των παραπάνω και η αντιμετώπιση τυχόν νέων καταστάσεων που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας δεν θα είναι εύκολη. Θα χρειαστεί υπομονή και κατανόηση από όλους μας, αλλά τελικά είναι ο σκοπός που έχει σημασία και η προστασία των θαλάσσιων χελωνών αξίζει τον κόπο!

Συχνές Ερωτήσεις για τον COVID-19

1. Υπάρχουν συγκεκριμένες εκτιμήσεις κινδύνου για τα προγράμματα;

Από το 2020, η λειτουργία όλων των προγραμμάτων στο Κέντρο Διάσωσης και στις παραλίες ωοτοκίας βρίσκονται υπό συνεχή αξιολόγηση όσον αφορά τον COVID-19. Εφαρμόζουμε και παρακολουθούμε συνεχώς όλα τα μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα εμφάνισης κρουσμάτων μεταξύ προσωπικού και εθελοντών και αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα με βάση τις οδηγίες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις υγειονομικές αρχές. Αυτά θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται το 2023 με ορισμένες βελτιώσεις.

2. Απαιτείται από τους εθελοντές πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης από τον ιό;

Όχι, το 2023 ΔΕΝ ζητάμε από τους συμμετέχοντες στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ να έχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης από τον COVID-19.

3. Απαιτείται από τους εθελοντές να παρουσιάσουν αρνητικά αποτελέσματα ενός τεστ COVID-19 πριν από την άφιξή τους;

Για τους εθελοντές στα προγράμματα πεδίου: ΟΧΙ. Δεν ζητάμε από τους συμμετέχοντες να δείξουν αρνητικά αποτελέσματα διαγνωστικών ελέγχων COVID-19 πριν από την άφιξή τους. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να κάνουν 2 διαγνωστικούς ελέγχους μετά την άφιξη (κατά την άφιξη και 3 ημέρες μετά την άφιξή τους), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι αρνητικοί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης της ομάδας με COVID-19.

Για τους εθελοντές του Κέντρου Διάσωσης: ΝΑΙ. Όλοι όσοι φθάνουν στο Κέντρο Διάσωσης πρέπει να παρουσιάσουν αρνητικό αποτέλεσμα σε μοριακό τεστ ανίχνευσης του COVID-19 (PCR) , που θα έχει γίνει μέσα σε 72 ώρες πριν την άφιξή τους. Τα αποτελέσματα του τεστ πρέπει να προωθούνται με email στην Υπεύθυνη Εθελοντών, πριν φθάσει ο εθελοντής (volunteers@archelon.gr)

4. Θα υπάρξει περίοδος απομόνωσης κατά την άφιξη στα προγράμματα;

Για τους εθελοντές στα προγράμματα πεδίου: ΟΧΙ. Δεν θα υπάρξει περίοδος απομόνωσης κατά την άφιξη στα προγράμματα. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να φορούν μάσκα προσώπου στους καθορισμένους κοινόχρηστους χώρους και να κρατούν αποστάσεις για να διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια όλων. Στην περίπτωση που οι εθελοντές έχουν θετικά αποτελέσματα στα τεστ, θα παρέχουμε χώρο απομόνωσης για όλα τα θετικά κρούσματα.

Για τους εθελοντές του Κέντρου Διάσωσης: ΝΑΙ. Μόλις οι εθελοντές φθάσουν στο Κέντρο Διάσωσης, θα παραμείνουν σε απομόνωση για 3 ημέρες, χρησιμοποιώντας τους καθορισμένους χώρους με ιδιαίτερη προσοχή και προφύλαξη. Άλλα μέλη των ομάδων θα φροντίσουν για τις προμήθειες, το φαγητό τους κλπ. Την 4η ημέρα, θα κάνουν διαγνωστικό έλεγχο (self-test) και αν είναι αρνητικό, θα αρχίσει η συμμετοχή τους στα καθήκοντα του προγράμματος.

5. Τι συμβαίνει εάν ένας εθελοντής προσβληθεί από COVID-19 κατά τη διάρκεια του προγράμματος;

Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, το εν λόγω αποτέλεσμα θα επιβεβαιωθεί από μια εξέταση που θα γίνει από επαγγελματία ιατρό (rapid ή PCR). Θα ζητηθεί ιατρική συμβουλή και καθοδήγηση από τις αρχές δημόσιας υγείας. Εάν έστω και ένα άτομο σε κάθε ομάδα αρρωστήσει, με ή χωρίς συμπτώματα, η επιτυχία του όλου εγχειρήματος τίθεται σε κίνδυνο. Όλη η ομάδα θα υποβληθεί σε τεστ και θα ζητηθεί να είναι εξαιρετικά προσεκτική για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού (χρήση μάσκας προσώπου, κοινωνικές αποστάσεις). Χώρος απομόνωσης θα αναζητηθεί στις κατασκηνώσεις/ το Κέντρο Διάσωσης και, εάν κριθεί απαραίτητο, σε άλλους χώρους, κατόπιν καθοδήγησης των υγειονομικών αρχών.

6. Τι συμβαίνει εάν ένας εθελοντής προσβληθεί από COVID-19 λίγο πριν ταξιδέψει ή λίγο πριν ξεκινήσει η συμμετοχή του;

Σε μια τέτοια περίπτωση θα συζητήσουμε μαζί του το ενδεχόμενο μεταφοράς της περιόδου συμμετοχής λίγες ημέρες ή εβδομάδες αργότερα. Αν τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμα είναι πλήρες, προτείνουμε τη συμμετοχή σε κάποιο εναλλακτικό πρόγραμμα ή τη μεταφορά της συμμετοχής του σε επόμενους μήνες ή και την επόμενη χρονιά. 

7. Τι συμβαίνει εάν οι εθελοντές ακυρώσουν τη συμμετοχή τους λόγω COVID-19;

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η πολιτική ακύρωσης.

8. Τι θα συμβεί αν τα μέτρα που σχετίζονται με τον COVID-19 επηρεάζουν την ημερομηνία αποχώρησης ενός εθελοντή από ένα έργο;

Σε μια τέτοια περίπτωση θα συζητήσουμε μαζί τους το ενδεχόμενο παράτασης της περιόδου συμμετοχής.

9. Πώς θα επηρεαστούν οι πρακτικές ασκήσεις σε σχέση με τον COVID-19;

Όλα τα παραπάνω που αφορούν τους εθελοντές στα έργα του ΑΡΧΕΛΩΝ ισχύουν και για όσους κάνουν πρακτική άσκηση.

10. Τα παραπάνω μέτρα θα εφαρμοστούν από εμβολιασμένους και μη;

Ναι, τα μέτρα εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το εάν τα άτομα έχουν εμβολιαστεί ή όχι ή τη χώρα καταγωγής τους. Αν και όσοι έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν αναμένεται να νοσήσουν οι ίδιοι, είναι γνωστό ότι μπορεί να είναι φορείς του ιού και να τον μεταδώσουν σε άλλους. Εάν έστω και ένα άτομο σε κάθε ομάδα αρρωστήσει, με ή χωρίς συμπτώματα, η επιτυχία του όλου εγχειρήματος τίθεται σε κίνδυνο. 

Δείτε τον Πίνακα Εθελοντικών Εισφορών

 

Navigation

Social Media