Βρέθηκε στην περιοχή: Αμβρακικός

Είδος τραύματος: Κατάποση πετονιάς

Ιστορικό: