Βρέθηκε στην περιοχή: Leros

Είδος τραύματος: Άγνωστο

Ιστορικό: