Βρέθηκε στην περιοχή: Ζάκυνθος

Είδος τραύματος: Εμπλοκή πτερυγίου σε δίχτυ