Βρέθηκε στην περιοχή:

Είδος τραύματος: Πνευμονία

Υιοθέτης: Bluedot Associates Ltd
Περίοδος Υιοθεσίας: από 01-06-2020 έως 31-07-2020