Βρέθηκε στην περιοχή: Αλεξανδρούπολη

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Προετοιμασία επανένταξης