Βρέθηκε στην περιοχή: Κέρκυρα

Είδος τραύματος: Τραύμα στo πτερύγιο

Κατάσταση: Ανάρρωση