Βρέθηκε στην περιοχή: Ζάκυνθος

Είδος τραύματος: Ακόμη άγνωστο

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση