Βρέθηκε στην περιοχή: Έυβοια

Είδος τραύματος: Κατάποση αγκιστριού

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση