Βρέθηκε στην περιοχή: Κεφαλονιά

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι