Βρέθηκε στην περιοχή: Σάμος

Είδος τραύματος: Υποθερμία & πνευμονική λοίμωξη

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση

Υιοθέτης: Panos Boats & Trips
Περίοδος Υιοθεσίας: από 01-03-2022 έως 31-08-2022