Βρέθηκε στην περιοχή: Σάμος

Είδος τραύματος: Υποθερμία & πνευμονική λοίμωξη

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση