Βρέθηκε στην περιοχή: Ναύπλιο

Είδος τραύματος: Κατάποση αγκιστριού

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση