Βρέθηκε στην περιοχή: Ευρώτας

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση