Βρέθηκε στην περιοχή: Ζάκυνθος

Είδος τραύματος: Κατάποση αγκιστριού

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση