Προσφυγές κατά του νέου Χωροταξικό του Τουρισμού κατέθεσαν 9 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, 2 Δήμοι νησιών του Αιγαίου, ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Οι προσφυγές κατατέθηκαν την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014.