Δελτία Τύπου

Η Καρέττα και στις «μικρές» παραλίες της Μεσσηνίας!

Χιλιάδες χρόνια τώρα, οι θαλάσσιες χελώνες βγαίνουν από τη θάλασσα και αναπαράγονται σε μικρές και μεγάλες αμμουδιές της Νότιας Πελοποννήσου. Μετά από σχεδόν δύο μήνες στη θερμή αγκαλιά της άμμου, τα αυγά της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα εκκολάπτονται και τα μικρά χελωνάκια τρέχουν προς τη θάλασσα. Χρειάζεται να περάσουν περίπου δυο δεκαετίες ώστε οι ελάχιστες χελώνες που θα επιβιώσουν, να επιστρέψουν στην παραλία που γεννήθηκαν για να αναπαραχθούν.

Οι θαλάσσιες χελώνες κάθε καλοκαίρι γεννούν τα αυγά τους σε πολλές από τις αμμουδιές της Μεσσηνίας. Πιο γνωστή είναι η περίπου 10 χιλιομέτρων παραλία μεταξύ των ποταμών Αρκαδικός και Νέδα (βορείως της πόλης της Κυπαρισσίας) η οποία χαρακτηρίζεται ως η δεύτερη σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της Καρέττα στη Μεσόγειο, με μέσο όρο περίπου 600 φωλιές ετησίως! Αλλά και σε άλλες μεσσηνιακές παραλίες, όπως στη δυτική παραλία του Μεσσηνιακού Κόλπου, κοντά στην Κορώνη, στη Φοινικούντα, στη Μεθώνη, στη Βοϊδοκοιλιά, στο Πετροχώρι, στο Ρωμανό, στο Λαγκούβαρδο, οι θαλάσσιες χελώνες δημιουργούν τις φωλιές τους.

Δεδομένου ότι κάθε πληθυσμός είναι γενετικά απομονωμένος και ξεχωριστός, οι μικροί πληθυσμοί που χρησιμοποιούν αυτές τις παραλίες, είναι πιο ευάλωτοι στις πιέσεις που δέχονται είτε άμεσα (κίνδυνοι για τις ενήλικες, τα αυγά και τους νεοσσούς), είτε έμμεσα με την υποβάθμιση του θαλάσσιου χώρου και των παραλιών ωοτοκίας.Ο Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, εκτός από το ιστορικό πρόγραμμα εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, εκπονεί και μικρότερα προγράμματα για τη μελέτη και προστασία της αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας στις αμμουδιές της Κορώνης (περίπου 75 φωλιές σε παραλίες μήκους περίπου 4 χλμ.) καθώς και του Ρωμανού-Πετροχωρίου (περίπου 25 φωλιές σε παραλίες μήκους περίπου 3,5 χλμ.) με τη συνεργασία ευαισθητοποιημένων τοπικών φορέων και ατόμων. Ειδικότερα στην παραλία Ρωμανού, η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται ενεργά από την Costa Navarino.

Οι πρώτες φωλιές για φέτος έχουν ήδη εντοπιστεί, σημανθεί και προστατεύονται ώστε, δύο μήνες μετά, τα μικρά χελωνάκια να φτάσουν με ασφάλεια στη θάλασσα ξεκινώντας το μεγάλο ταξίδι για την επιβίωσή τους.
Η θαλάσσια χελώνα, σύμβολο της ζωής που απειλείται με εξαφάνιση σε όλον τον κόσμο, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της Μεσσηνιακής φυσικής κληρονομιάς στο πέρασμα των αιώνων. Σχεδόν το 1/6 της έκτασης της Μεσσηνίας και οι περισσότερες από τις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό Δίκτυο περιοχών υπό προστασία NATURA 2000 που δημιουργήθηκε με σκοπό τη διατήρηση και βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Navigation

Social Media