ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Πόσο σημαντικό είναι να προστατεύονται οι ενήλικες θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο?

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η εργασία των A. Rees, Π. Θεοδώρου και Δ. Μαργαριτούλη του ΑΡΧΕΛΩΝ για τη συχνότητα φωλεοποίησης στον κόλπο της Κυπαρισσίας στην Ελλάδα, που φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των χελωνών Καρέττα στη Μεσόγειο. Είναι η πρώτη φορά που προσδιορίζεται η συχνότητα φωλεοποίησης (ο αριθμός των φωλιών που έγιναν από το ίδιο θηλυκό σε μία περίοδο) για τις χελώνες που ωοτοκούν εκεί.

Πόσο σημαντικό είναι να προστατεύονται οι ενήλικες θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο?

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν και δεδομένα από δορυφορικούς πομπούς που εφαρμόστηκαν σε 21 θηλυκές Καρέττα για τη μελέτη των μετακινήσεών τους ανάμεσα σε κάθε φωλεοποίηση κατά το 2018 και το 2019. Από το πολυετές μαρκάρισμα και τις καταγραφές του ΑΡΧΕΛΩΝ γνωρίζουμε ότι περίπου 366 χελώνες αναμένεται να ωοτοκούν κάθε χρόνο στο νότιο Κυπαρισσιακό κόλπο. Ο μέσος όρος της συχνότητας φωλεοποίησης υπολογίστηκε για πρώτη φορά και για το 2019 βρέθηκε να είναι 3,8 φωλιές / χελώνα, κυμαινόμενος από 3 έως 5 φωλιές.

Το σημαντικό όμως είναι ότι τα αποτελέσματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν στα μοντέλα εκτίμησης των αναπαραγόμενων πληθυσμών της Καρέττα στην περιοχή της Μεσογείου. Τα νέα δεδομένα, αν και είναι περισσότερο ακριβή, δεν αλλάζουν τις μακροπρόθεσμες τάσεις στους αριθμούς των φωλιών. Το εντυπωσιακό είναι πως έδειξαν ότι ο εκτιμώμενος αριθμός των θαλάσσιων χελωνών που αναπαράγονται στη Μεσόγειο μπορεί να είναι υπερεκτιμημένος κατά 73%. Αυτό οφείλεται στο ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις χρησιμοποιούσαν τη συχνότητα φωλεοποίησης που είχε υπολογιστεί για την Κύπρο το 2002, πράγμα που δεν ισχύει πλέον. «Φαίνεται ότι τώρα που ξέρουμε ότι αναπαράγονται πολύ λιγότερες θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο από όσες νομίζαμε, υπάρχει ανάγκη να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την προστασία των ενήλικων χελωνών», είπε ο Θωμάς Αράπης, Πρόεδρος του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Ακόμη μια φορά οι εργασίες πεδίου που γίνονται συστηματικά στον Κυπαρισσιακό κόλπο από τον ΑΡΧΕΛΩΝ δίνουν αποτελέσματα που είναι χρήσιμα για την προστασία του είδους. «Μακάρι να μπορέσουμε να βάλουμε νέους δορυφορικούς πομπούς και φέτος» είπε ο επικεφαλής της έρευνας Alan F. Rees. «Ευχαριστούμε το ίδρυμα MAVA για την οικονομική ενίσχυση σ’ ότι αφορά τους δορυφορικούς πομπούς αλλά και τους εθελοντές που ενίσχυσαν τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ στην Κυπαρισσία», συμπλήρωσε.

Δείτε την ιστοσελίδα ΑΡΧΕΛΩΝ: publications

 

Navigation

Social Media