ABOUT US

Our people

BOARD OF DIRECTORS

President: Thomas Arapis
Vice-President: Dimitris Dimopoulos
Treasurer: Giorgos Valais
Secretary: Lenio Margaritouli
Advisor: Rania Spyropoulou
Advisor: Ilias Pitsikas
Advisor: Mariana Dimitriou

Assistant Committee: Alexis Sachinides, Kostas Teneketzis, Despina Dasenaki.

Daphne Mavrogiorgos

Daphne Mavrogiorgos

Director

210 5231342

Chrysanthi Otzakoglou

Chrysanthi Otzakoglou

Financial & Human Resources Officer

tanty@archelon.gr

210 5231342 (int.106)

6937 352384

Chara Papailiou

Chara Papailiou

Volunteers Officer & ESC Coordinator

volunteers@archelon.gr

210 5231342 (εσωτ.102)

6937 352382

Elly Tarabe

Elly Tarabe

Communication Officer

communication@archelon.gr

210 5231342

Eirini Kasimati

Eirini Kasimati

Rescue Network and Rehabilitation Officer

rescue@archelon.gr

210 8944444

6941 511 511

Lito Kritseli

Lito Kritseli

Rescue Center Vet

lkritseli@gmail.com

210 9755429

Nikoletta Sidiropoulou

Nikoletta Sidiropoulou

Zakynthos Project Officer

zakynth@archelon.gr

210 5231342

6940 454976

Reggina Stefanatou

Reggina Stefanatou

Project Coordinator

archelon.projects@gmail.com

210 5231342 (int. 104)

6940 470193

Panagiota Theodorou

Panagiota Theodorou

Conservation Coordinator

conservation@archelon.gr

210 5231342 (int. 105)

6940 470194

Galini Samlidou

Galini Samlidou

Crete Projects Officer

archelon.crete@gmail.com

6937 352379

Giannis Chalkias

Giannis Chalkias

Peloponnese Project Officer

southpelop@archelon.gr, westpelop@archelon.gr

210 5231342

6932285817

Dimitris Fytilis

Dimitris Fytilis

Rescue Centre Officer

rc.officer@archelon.gr

210 8982600

6944 929622

Navigation

Social Media