Τα νέα μας

Που βρίσκονται τώρα? Ακολουθώντας τα ταξίδια εννέα Καρέττα στη Μεσόγειο

15/02/2019

Το προηγούμενο καλοκαίρι στον Κυπαρισσιακό κόλπο η Ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ με τον Alan Rees τοποθέτησε δορυφορικούς πομπούς σε εννέα θηλυκές Καρέττα. Στις αρχές Φεβρουαρίου 2019, τέσσερις πομποί συνεχίζουν να δίνουν τις καθημερινές τοποθεσίες για τις χελώνες στις οποίες τοποθετήθηκαν.
 

Ένας σκύλος ανιχνευτής διαφορετικός από τους άλλους!

12/02/2019

Ξαφνιαστήκαμε όταν έφτασε στον ΑΡΧΕΛΩΝ η πρόταση για την εκπαίδευση σκύλου στην ανίχνευση φωλιών θαλάσσιας χελώνας από το CESTMed,FR και το Center for Conservation Biology, University of Washington,USA.

Νίκη Γουλανδρή, η φίλη της Ελληνικής φύσης

10/02/2019

Έφυγε πλήρης ημερών μια σημαντική προσωπικότητα στην προστασία της ελληνικής φύσης και του περιβάλλοντος γενικότερα…

Η οικογένεια Κουλούρη με δυό γενιές «χελωνάδων» στη Ζάκυνθο

04/02/2019

Οι περιπέτειές μας με τη βάρκα, τους ντόπιους, το 2CV, τις θαλάσσιες χελώνες, τους εθελοντές, ήταν τα παραμύθια που έλεγα στην κόρη μου Μαργαρίτα και το γιο μου Θεμιστοκλή για να κοιμηθούν το βράδυ σαν νανούρισμα.

 

Αποτελέσματα 2017

  • Στο έργο του ΑΡΧΕΛΩΝ για το 2017, συνεισέφεραν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε εθελοντική βάση, 15 μέλη του ΑΡΧΕΛΩΝ (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιστημονικής Επιτροπής και των λοιπών ομάδων εργασίας), 15 αμειβόμενοι συνεργάτες και 44 εθελοντές - κάτοικοι Αττικής - του Κέντρου Διάσωσης Θαλασσίων χελωνών.
  • Το 2017 ο ΑΡΧΕΛΩΝ προσέλκυσε και εκπαίδευσε 589 εθελοντές, από τους οποίους 25 ανέλαβαν θέσεις υπευθύνων ομάδας, για την διεξαγωγή δράσεων στο πεδίο και τη λειτουργία του Κέντρου Διάσωσης.
  • 24 νέοι πρεσβευτές (Ambassadors) επιλέχθηκαν μετά το τέλος των προγραμμάτων του 2017 για τηνανάπτυξη του δικτύου εθελοντών το 2018. Περίπου το 14,4% των εθελοντών του 2017 προέρχονταν από την Ελλάδα.
  • Πρακτική άσκηση έκαναν στα προγράμματά μας το 2017, 89 φοιτητές-εθελοντές από ξένα πανεπιστήμια και 4 φοιτητέςελληνικών πανεπιστημίων.
  • Ο αριθμός των ατόμων από οικογένειες με παιδιά και ομάδες από εθελοντές σύντομης παραμονής που έλαβαν μέρος στα προγράμματα πεδίου το 2017 ανήλθε στα 414 άτομα.

Περισσότερα »

ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας