ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Υπεύθυνοι Πεδίου

Περιορισμένος αριθμός έμπειρων και ικανών εθελοντών επιλέγεται κάθε χρόνο για τις θέσεις Υπεύθυνων Πεδίου των προγραμμάτων του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Οι Υπεύθυνοι Πεδίου είναι εθελοντές που καθοδηγούν τις ομάδες και διασφαλίζουν την κατάλληλη εφαρμογή των δράσεων συλλογής στοιχείων για τις θαλάσσιες χελώνες (Υπεύθυνος Παρακολούθησης), ευαισθητοποίησης του κοινού (Υπεύθυνος Ευαισθητοποίησης) και της καλής κατάστασης των Ερευνητικών Σταθμών του ΑΡΧΕΛΩΝ (Υπεύθυνος κατασκήνωσης και εθελοντών).

Η συνεργασία μεταξύ των Υπευθύνων Πεδίου είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή κάθε προγράμματος. Μαζί διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τις βάρδιες, ενισχύουν το ηθικό των εθελοντών και δίνουν λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν, σε συνεργασία με τους Συντονιστές – εάν υπάρχουν- και τον Υπεύθυνο του κάθε Προγράμματος.

Ο αριθμός των Υπεύθυνων πεδίου και η κατανομή των αντίστοιχων καθηκόντων μεταξύ τους διαφέρει σε κάθε πρόγραμμα. Οι Υπεύθυνοι πεδίου επιλέγονται μετά από διαδικασία αίτησης, που έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις αρχές Ιανουαρίου. Δεν δικαιούνται μισθό, αλλά τους παρέχεται εκπαίδευση χωρίς δίδακτρα, χώρος και παροχές κατασκήνωσης/ βασικά έξοδα σίτισης στο κοινό πρόγραμμα φαγητού και ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος (μέχρις ενός ποσού) .

Για να είσαι επιλέξιμος θα πρέπει να είσαι πάνω από 20 ετών, κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, να γνωρίζεις πολύ καλά Αγγλικά και να είσαι διαθέσιμος για 4-6 μήνες, ανάλογα με το πρόγραμμα. Ιδιαίτερες απαιτήσεις ισχύουν για κάθε μία από τις κατηγορίες Υπευθύνων, όπως φαίνεται στους συνδέσμους παρακάτω.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και σύντομων βιογραφικών για το 2023 είναι η 15η Ιανουαρίου 2023. Η διαδικασία επιλογής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 30 Μαρτίου 2023.

Δείτε παρακάτω την περιγραφή κάθε κατηγορίας Υπεύθυνων Πεδίου και την αίτηση συμμετοχής.

 

Navigation

Social Media