ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Υπεύθυνοι Πεδίου

Οι Υπεύθυνοι Πεδίου είναι εθελοντές που καθοδηγούν τις ομάδες και διασφαλίζουν την κατάλληλη εφαρμογή των δράσεων συλλογής στοιχείων για τις θαλάσσιες χελώνες (Υπεύθυνος Παρακολούθησης), ευαισθητοποίησης του κοινού (Υπεύθυνος Ευαισθητοποίησης) και της καλής κατάστασης των Ερευνητικών Σταθμών του ΑΡΧΕΛΩΝ (Υπεύθυνος Kατασκήνωσης και Eθελοντών).

Η συνεργασία μεταξύ των Υπευθύνων Πεδίου είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή κάθε προγράμματος. Μαζί διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τις βάρδιες, ενισχύουν το ηθικό των εθελοντών και δίνουν λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του κάθε Προγράμματος.

Οι Υπεύθυνοι Πεδίου επιλέγονται μετά από διαδικασία αίτησης, που δημοσιεύεται στις αρχές Δεκεμβρίου. Δεν δικαιούνται μισθό, αλλά τους παρέχεται οφέλη όπως εκπαίδευση χωρίς δίδακτρα, χώρος και παροχές κατασκήνωσης, βασικά έξοδα σίτισης στο κοινό πρόγραμμα φαγητού και ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος (μέχρις ενός ποσού). Υποψήφιοι που έχουν προηγούμενη εμπειρία σαν Υπεύθυνοι Πεδίου στον ΑΡΧΕΛΩΝ ή σε άλλα παρόμοια προγράμματα είναι επιλέξιμοι και για περισσότερα οφέλη. Ο αριθμός των Υπευθύνων πεδίου και η κατανομή των καθηκόντων μεταξύ τους αποφασίζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε προγράμματος και την εμπειρία των επιλεγέντων.

Για να είσαι επιλέξιμος θα πρέπει να είσαι πάνω από 20 ετών, κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (επιθυμητό), να γνωρίζεις πολύ καλά Αγγλικά και να είσαι διαθέσιμος για 3-6 μήνες, ανάλογα με το πρόγραμμα. Ιδιαίτερες απαιτήσεις ισχύουν για κάθε μία από τις κατηγορίες Υπευθύνων, όπως φαίνεται στους συνδέσμους παρακάτω.

Η υποβολή αιτήσεων και σύντομων βιογραφικών για το 2023 γίνονται δεκτές μέχρι την πλήρωση των θέσεων. Η διαδικασία συνεχίζεται ακόμα.

Δείτε παρακάτω την περιγραφή κάθε κατηγορίας Υπεύθυνων Πεδίου και την αίτηση συμμετοχής.


 

Navigation

Social Media