ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Εθελοντές part-time (κάτοικοι περιοχών)

Τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ υποστηρίζονται από ομάδα αφοσιωμένων part- time εθελοντών που είναι κάτοικοι των κοντινών περιοχών του κάθε προγράμματος. Οι δυνατότητες εθελοντικής ενασχόλησής τους περιλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα ανάλογα με το πρόγραμμα:

Εθελοντής Part-time στο Κέντρο Διάσωσης:

Το Κέντρο Διάσωσης υποστηρίζεται καθ’ όλο το έτος από ομάδα αφοσιωμένων part- time εθελοντών που είναι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και της Αττικής. Οι δυνατότητες εθελοντικής ενασχόλησής τους περιλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

  • Το πρόγραμμα Εθνικού Δικτύου Διάσωσης και Περίθαλψης θαλάσσιων χελωνών, με διάρκεια όλο το έτος. Οι part-time εθελοντές εκπαιδεύονται από έμπειρους εθελοντές και εξειδικευμένο προσωπικό και μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα και ευθύνες για τον καθαρισμό/απολύμανση των δεξαμενών περίθαλψης ή προετοιμασίας, την προετοιμασία γευμάτων και το τάισμα των ζώων. Επιπλέον, μπορούν να παρακολουθούν τη χορήγηση φαρμάκων και θεραπειών στις τραυματισμένες χελώνες από την Υπεύθυνη Περίθαλψης και Δικτύου Διάσωσης, την κτηνίατρο και τους έμπειρους εθελοντές. Μπορεί να τους ζητηθεί να συμμετέχουν στη μεταφορά τραυματισμένων ή άρρωστων χελωνών και την απελευθέρωση αποθεραπευμένων ζώων στη θάλασσα. Επίσης, μπορεί να τους ζητηθεί να βοηθήσουν σε πρακτικές ή τεχνικές δουλειές συντήρησης των υποδομών του Κέντρου Διάσωσης. Τα καθήκοντα κάθε part-time εθελοντή συμφωνούνται με τον επιβλέποντα Υπεύθυνο λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του προγράμματος και το χρόνο που μπορεί να διαθέσει κάθε εθελοντής. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος συμμετοχής είναι 4 εβδομάδες με κατ’ ελάχιστον συμμετοχή 4 ημερών/εβδομάδα.
  • Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα σχολεία, κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι part-time εθελοντές εκπαιδεύονται από την Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων και βοηθούν στην εκτέλεση του προγράμματος (Δευτέρα έως Παρασκευή κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς). Πάνω από 100 σχολικές ομάδες ή τάξεις από την προσχολική ηλικία μέχρι και τους τελειόφοιτους του Λυκείου αλλά και ομάδες σπουδαστών, παρακολουθούν ξεναγήσεις και παρουσιάσεις στο Κέντρο Διάσωσης κάθε χρόνο. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος συμμετοχής είναι 4 εβδομάδες με κατ’ ελάχιστον συμμετοχή 2 ημερών/εβδομάδα.
  • Το πρόγραμμα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης κοινού, καθημερινά από 13:00 έως 15:00 ή και τα Σαββατοκύριακα από τις 11:00 έως 17:00. Οι part-time εθελοντές εκπαιδεύονται την Υπεύθυνη Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού και αναλαμβάνουν την ευθύνη ξεναγήσεων των επισκεπτών κατά τις ώρες επίσκεψης κοινού του Κέντρου Διάσωσης. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος συμμετοχής είναι 4 εβδομάδες με κατ’ ελάχιστον συμμετοχή 2 ημερών/εβδομάδα.

Κάθε part-time εθελοντής συνεισφέρει στον ΑΡΧΕΛΩΝ μία ετήσια συνδρομή που καλύπτει διοικητικά έξοδα και φαίνεται στον Πίνακα Εθελοντικών Εισφορών.

Εντός κάθε μήνα, μετά από ηλεκτρονική επιβεβαίωση, διοργανώνονται προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την γνωριμία και περιγραφή των αρμοδιοτήτων του κάθε εθελοντή. Μπορείς να μάθεις περισσότερες πληροφορίες με το να συμπληρώσεις την σχετική on–line αίτηση παρακάτω.

Εθελοντής Part-time στα προγράμματα καταγραφής και προστασίας της αναπαραγωγικής δραστηριότητας της Καρέττα:

Οι part-time εθελοντές στα θερινά προγράμματα πεδίου εκπαιδεύονται και βοηθούν στην εκτέλεση του προγράμματος κυρίως στις πρωινές παρατηρήσεις της αναπαραγωγικής δραστηριότητας των θαλάσσιων χελωνών, στην προστασία των φωλιών αλλά και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής. Η περίοδος συμμετοχής γίνεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο του κάθε προγράμματος αφότου σταλεί η online αίτηση και ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

Κάθε part-time εθελοντής συνεισφέρει στον ΑΡΧΕΛΩΝ μία ετήσια συνδρομή που καλύπτει διοικητικά έξοδα και φαίνεται στον Πίνακα Εθελοντικών Εισφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εθελοντισμό part-time στα θερινά προγράμματα πεδίου μπορείς να συμπληρώσεις ανάλογα την σχετική on–line αίτηση παρακάτω.

 

 

Αίτηση

 

Navigation

Social Media