ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Βοηθοί περίθαλψης

Ένας πολύ μικρός (2-4) αριθμός έμπειρων και ικανών εθελοντών επιλέγεται κάθε χρόνο για τις θέσεις Βοηθών Περίθαλψης στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα Αττικής. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές όλο το χρόνο και μπορούν να αφορούν τo τρέχον έτος ή/ και το πρώτο εξάμηνο του επόμενου.

Οι Βοηθοί περίθαλψης είναι εθελοντές που συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις διάσωσης και περίθαλψης των τραυματισμένων ή άρρωστων θαλάσσιων χελωνών, διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο και καθημερινό πρόγραμμα των εθελοντών στο Κέντρο Διάσωσης και επιβλέπουν την εφαρμογή του.

Η εκπαίδευση και η επίβλεψη των Βοηθών περίθαλψης γίνεται με την ευθύνη της Υπεύθυνης Δικτύου Διάσωσης και Περίθαλψης. Η συνεργασία μεταξύ των βοηθών και του προσωπικού του Κέντρου είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία του.

Στις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται ηλικία άνω των 20 ετών, κατοχή ευρωπαϊκού ή διεθνούς διπλώματος οδήγησης (και 12 μήνες ελάχιστο χρόνο κατοχής διπλώματος οδήγησης), άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και διαθεσιμότητα για 6 μήνες. Δείτε όλες τις προϋποθέσεις, την περιγραφή των καθηκόντων και τις παροχές στον σύνδεσμο παρακάτω.

Προκειμένου να γίνει καλός σχεδιασμός των συμμετοχών, θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω προθεσμίες στις αιτήσεις.

Αιτήσεις για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους πρέπει να υποβάλλονται μέχρι 15 Αυγούστου το αργότερο. Κατ' εξαίρεση για το πρώτο εξάμηνο του 2022, η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι 30 Οκτωβρίου 2021.

Αιτήσεις για το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους πρέπει να υποβάλλονται μέχρι 15 Φεβρουαρίου το αργότερο.

 

Call for Rehabilitation Assistant Volunteers

Application form 

Navigation

Social Media